Uppföljning och utvärdering spelar en stor roll i My Studies Metoden. Därför så kommer eleven och studiecoachen i slutet av lektionen att utvärdera vad de har gjort, vad som gick bra, vad som gick dåligt och vad som ska göras nästa gång.

 

My Studies erbjuder läxhjälp för både enstaka lektioner och abonnemang. Vi har därför sett till att vår nöjdhetsgaranti är till hjälp för kunden vid köp av abonnemang. Om kunden inte är nöjd så kan den säga upp abonnemanget utan extra kostnader, eller byta studiecoach.

 

 

SÅ FUNGERAR DET

VI VÄLJER STUDIECOACH UTIFRÅN ERA BEHOV

När ni som kund kontaktar My Studies så analyserar vi först vad eleven behöver hjälp med. Efter det så väljer vi noggrant ut rätt studiecoach för eleven. Vi väljer ut studiecoacher efter deras ämneskunskaper, ambition och deras pedagogiska förmåga.

 

Våra studiecoacher har genomgått ett pedagogiskt. Studiecoacherna har även gått en grundlig utbildning om My Studies Metoden.

My Studies erbjuder läxhjälp i alla ämnen som ingår i grundskolan. Våra studiecoacher kan antingen komma hem till er, eller mötas på offentlig plats.

 

Vår läxhjälp utgår från My Studies Metoden. Som företagets vd (Olle Svensson) och personalansvarig (Christopher Persé) har utvecklat baserat på tidigare erfarenheter och undersökningar. Metoden får ett läxhjälpbesök att bli så effektivt som möjligt, men ändå roligt.

 

LÄXHJÄLP GENOM

MY STUDIES METODEN™

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Grundpris

MY STUDIES

18246 Enebyberg

Stockholm

0707743574

info@mystudies.se

Copyright © All Rights Reserved